با ریاست رئیس جمهور دکتر بشار اسد دولت سوریه پس از ادای سوگند توسط وزرای جدید نشست خود را منعقد کرد: اولویت ها برای مبارزه با فساد وآغاز اقدامات فوری برای رسیدن به نتایج سریع برای بهبود زندگی شهروندان

دمشق-سانا

امروز وزرای جدید سوریه” وزیر کشور ژنرال محمد خالد الرحمون و وزیر گردشگری محمد رامیرضوان مرتینی و وزیر آموزش وپرورش عماد موفق العزب و وزیر آموزش عالی دکتر بسام بشیر ابراهیم و وزیر مسکن مهندس سهیل محمد عبد اللطیف و وزیر ارتباطات وفناوری مهندس ایاد الخطیب و وزیر صنعت مهندس محمد زین العابدین را جلوی رئیس جمهور دکتر بشار اسد سوگند یاد کردند.

پس از ادی سوگند توسط وزرای جدید دولت سوریه با ریاست دکتر بشار اسد وتمام اعضای آن نشست خود را آغاز کرد ودر این نشست رئیس جمهور درباره اولویت های مرحله آینده صحبت کرد به ویژه مبارزه با فساد است.

رئیس جمهور اسد تاکید کرد که مسئله فساد باید با یک چشم انداز جامع تلقی شود، چون که فساد بدان معنی نیست که فقط افراد از قدرت برای منافع خاص خود سوء استفاده کنند بلکه  هرگونه عدم تعادل در دولت یک فساد است، هدر پول عمومی وضربه زدن موسسات ونهادها و کاهش کیفیت خدمات  در واقع یکی از جنبه های فساد است، واین نوع فساد منجر به تعمیم فرهنگ ناامیدی وهرج ومرج میان شهروندان است که این بدان معنی است که منجر به تقسیم بندی جامعه خواهد شد وبسیاری معتقدند که فساد وتروریسم دو طرف یک سکه هستند.

رئیس جمهور دکتر بشار اسد مجازات افراد فاسد امری ضروری واساسی دانستند  اما اغاز روند مقابله با فساد شمرده نمی شود ومهم تر از آن اتخاذ تدابیر پیشگیرانه وبازدارنده است

ایشان تاکید کردند که بازدارندگی از بنیادها وساختارها وسیستم ها وقوانین وتمام اصول ادارهء موسسات شروع می شود

ایشان توضیح دادند که قسمت اعظم فساد از نقاط نفوذی موجود در قوانین نشئت می گیرد

افزودند: که قاسم مشترک بین اغلب قوانین با ایجاد مقررات خاصی واستثنائی در ارتباط است ومنجر به فساد می گردد.

ایشان تاکید کردند که تمام وزارت خانه ها ملزم به ایجاد تمام موارد استثنائی موجود در قوانین به هدف خط زدن آن هستند.

تمام/حسین

 

شاهد أيضاً

وزارت بهداشت: شناسایی 100 مورد جدید ابتلا به کرونا و بهبودی 95 نفر و فوت 5 تن از مبتلايان به این ویروس

دمشق-سانا وزارت بهداشت از شناسایی 100 مورد جدید ابتلا به کرونا در کشور خبر داد …