رئیس جمهور دکتر بشار اسد دستور ایجاد نهاد هیئت مصالحه ملی را صادر کرد

دمشق – سانا

رئیس جمهور دکتر بشار اسد با صدور دستور شماره ۱۹ سال ۲۰۱۸ هیئة المصالحه الوطنیه( نهاد هیات آشتی ملی) را ایجاد کرد که مرکز آن در دمشق و مرتبط با نخست وزیری سوریه است.

رئیس جمهور دکتر بشار اسد نیز با صدور دستور شماره ۳۶۱ سال ۲۰۱۸ ماموریت علی حیدر به عنوان وزیر مشاور در امور آشتی ملی پایان می پذیرد.

رئیس جمهور سوریه همچنین با صدور دستور شماره ۳۶۲ سال ۲۰۱۸ دکتر علی حیدر را به عنوان رئیس هیئت آشتی ملی در سوریه منصوب کرد.

غ/م.خ