یک دوزنامه چک: پالمیرا مجددا بر می خیزد

پراگ-سانا

در روزنامه چکی “پراوو” منتشر شد که شهر بالمیرا (تدمر) در حال بازسازی خسارت‌های وارده به این شهر بر اثر اقدامات تروریست های “داعش” است و «مروارید بیابان سوریه» بر می گردد.

این روزنامه یک گزارش تصویری درباره تاریخ و تمدن بالمیرا (تدمر) منتشر کرد، در این گزارش آمده است که این شهر تاریخی از سال 1980 در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید.

غیاث/ر.ح