واکنش ایران به اتهام واهی آمریکا علیه ایران در خصوص نقض کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی

تهران-سانا

وزارت امور خارجه ایران به اتهام واهی آمریکا علیه ایران در خصوص نقض کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی پاسخ گفت.

سخنگوی وزارت  امور خارجه ایران “بهرام قاسمی” گفت : “هیات آمریکا در سازمان منع سلاح های شیمیایی روز پنجشنبه در جریان برگزاری کنفرانس بازنگری کنوانسیون منع سلاح های شیمیایی در لاهه اتهامات بی پایه و اساسی را طبق عادت مالوف و همیشگی خود علیه جمهوری اسلامی مطرح کرد که این اتهامات را قویا مردود می دانیم”.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین افزود: آنچه که مسلّم و کاملا عیان می باشد، این  است که آمریکا به عنوان تنها کشور عضو سازمان، دارنده زرادخانه تسلیحات شیمیایی است که تاکنون به تعهدات خود برای نابودی آنها عمل نکرده، بلکه همزمان از برنامه تسلیحات شیمیایی رژیم صهیونیستی جانبداری می کند و این گونه اتهامات نادرست و ناراست را صرفا از سر خصومت با ملت ایران و برای انحراف افکار عمومی جامعه بین المللی از نقض تعهدات و حمایت های مکرر خود از زرادخانه های شیمیایی رژیم صهیونیستی و گروه های تروریستی مطرح می کند.