حقایق جدیدی در مورد حمایت “رژیم صهیونیستی” از تروریست های حاضر در سوریه

قدس اشغالی-سانا

روز به روز حقایقی کشف می شود که دشمن صهیونیستی از تروریست های حاضر در سوریه حمایت می کند، یکی از این حقایق این است که یک ژنرالسابق صهیونیستی اذعان نمود که “موشیه یعلون” وزیر سابق جنگ رژیم صهیونیستی قبلا با تعدادی از سرکردگان تروریستی دیدار کرد.

در روزنامه رژیم صهیونیستی “هارتز” نوشته شد که اسم این ژنرال “گرشون هکوکین” است، این ژنرال اذعان کرد که در یکی از دیدار های یعلون با تروریست ها حضور داشت.