وصل مجدد 1300 خط تلفن ثابت در محله های شهر حسکه

حسکه – سانا

شرکت ارتباطات سوریه شعبه حسکه از وصل مجدد 1370 خط تلفن ثابت در محله های شهر حسکه خبر داد.

مدیر شعبه حسکه شرکت ارتباطات سوریه بیان کرد: عملیات حفاری که بدون هماهنگی با شرکت ارتباطات سوریه صورت گرفت، علت قطع خطوط تلفن ثابت بود.

وی ادامه داد: 900 خط ثابت در محله النشوه و 300 خط ثابت در محله المفتی و 170 خط تلفن در محله های خشمان و الکلاسه مجددا وصل شده اند.