اقبال گسترده به غرفه سوریه در نمایشگاه بین المللی بغداد

بغداد -سانا

نمایشگاه محصولات سوریه که در محل دایم نمایشگاه بین المللی بغداد در پایتخت عراق در حال برگزاری شاهد استقبال گسترده مردم و تاجران و نمایندگان شرکت های عراق است.

غرفه سوریه در نمایشگاه بین المللی بغداد برای پنجمین روز متوالی شاهد اقبال گسترده مردم است که محصولات صنعتی نساجی، پزشکی، لوازم آرایشی و بهداشتی، کشاورزی و دارویی سوریه مورد استقبال گسترده مردم  قرار گرفت.

صادق عباس رییس اتاق بازرگانی مشترک سوریه و عراق گفت حضور سوریه ، در نمایشگاه  بین المللی بغداد ، موفقیت آمیز بوده است.

ثناء