اختصاص بیش از 7 هزار هکتار از اراضی زراعی حسکه به کشت گیاهان دارویی و معطر

حسكه – سانا

اداره کشاورزی حسکه از اختصاص 7 هزار و 225 هکتار از اراضی زراعی استان حسکه به کشت گیاهان دارویی و معطر خبر داد.

یکی از مدیران این اداره به خبرنگار سانا توضیح داد: عملیات کاشت گیاهان دارویی و معطر در ژانویه آینده آغاز  و تا فوریه ادامه خواهد دارد.

شایان به ذکر است که در فصل کشاورزی گذشته سطح زیر کشت گیاهان دارویی و معطر در الحسکه به بیش از 35 هزار هكتار رسید.