جشنواره محصولات کشاورزی و کالاهای تولیدی سوریه

دمشق – سانا

فدراسیون صادرکنندگان سوریه از برگزاری جشنواره محصولات کشاورزی و کالاهای تولیدی سوریه در دهمین ماه آینده در شهر ورزشی الجلاء در دمشق خبر داد.

 این جشنواره تا 20 ماه جاری میزبان بازدیدکنندگان خواهد بود.

رئیس بخش کشاورزی فدراسیون صادرکنندگان در مصاحبه با خبرنگار سانا با اشاره به رشد صادرات محصولات کشاورزی طی دو سال قبل، توضیح داد: این جشنواره بستر مناسبی را برای نمایش محصولات کشاورزی سوری ایجاد می کند.