اقبال گسترده به غرفه سوریه در نمایشگاه بین المللی بغداد

بغداد-سانا

غرفه سوریه در نمایشگاه بین المللی بغداد برای پنجمین روز متوالی شاهد اقبال گسترده مردم است که شامل محصولات صنعتی نساجی، پزشکی، لوازم آرایشی و بهداشتی، کشاورزی و دارویی سوریه است، مورد استقبال گسترده مردم  قرار گرفت.

شایان به ذکر است که دوره 45 نمایشگاه بین المللی بغداد روز شنبه گذشته  فعالیت های خود را با مشارکت سوریه و 700 شرکت و موسسه از 18 کشور آغاز کرده بود.

نیرمین خلیل