عضو کمیته خارجی اتحادیه کارگری جمهوری چک: آمریکا و متحدانش تروریسم در سوریه را تشکیل دادند.

پراگ-سانا

مارتن پیچ عضو کمیته خارجی اتحادیه کارگری جمهوری چک، موراویا، و سیلزکو تاکید کرد: تروریسم در سوریه ساخت آمریکا و متحدانش در منطقه است.

امروز پیچ به روزنامه “هالو نوینی” گفت: واشنگتن و متحدانش از جمله رژیم آل سعود و قطر و ترکیه و “اسرائیل” تروریسم از جمله داعش در سوریه را تشکیل دادند.

وی تاکید کرد: هیچ عاقلی در جهان اعتقاد ندارد که واشنگتن و متحدانش قصد مبارزه با تروریسم دارند.

وی در ادامه گفت: پیروزی سوریه علیه تروریسم یک مسئله حتمی است.

پیچ یاد کرد: ملت سوریه، بر کنار دولت و رهبری و ارتش خود ایستاده است، موجب شکست خوردن غرب ها و مزدوران خود در جنگ تحمیلی علیه سوریه شد.