لحود: موضع ملی اهالی جولان اشغالی مکمل در پایداری سوریه است

بیروت-سانا

رئیس جمهور سابق لبنان “امیل لحود” تاکید کرد که موضع ملی تاریخی اهالی جولان اشغالی مکمل در پایداری سوریه و قهرمانی ارتش این کشور در مبارزه با گروهک های تروریستی و کشورهای توطئه کننده به شمار می رود.

لحود به اهالی جولان اشغالی گفت:موضع شما در خصوص رد انتخابات اشغالگر اسرائیل نشان دهندۀ عدم مشروعیت هیچ موسسه ای وابسته به اشغالگر است.

نیرمین/راما