افتتاح سالن فروش موسسه تجارت سوریه  وخطوط تولید نان در دیر الزور

دیر الزور-سانا

موسسه تجارت سوریه یک سالن فروش ویک نانوائی با ظرفیت 10 تن روزانه، در شهر دیر الزور برای تامین نیازهای شهروندان که به خانه های شان پس از ازادی آن از دست تروریست ها توسط ارتش عربی سوریه ومتحدانش، افتتاح کرد.

همچنین یک نانوائی دیگر در منطقه المیادین طی ماه جاری راه اندازی خواهد کرد. ونانوائی الکرامه با 13 تن روزانه کار می کند.

حسین