مشارکت سوریه در جلسات نهایی مجمع پارلمانی آسیا

دمشق-سانا

در حاشیه نشست پارلمانی آسیا، هیاتی از پارلمان کشورمان دیروز (چهارشنبه) در جلسات کمیته دائم درباره امور سیاسی و کمیته ویژه برای تشکیل یک مجلس آسیایی در شهر گوادر پاکستان، شرکت کرد.

اعضای هیات پارلمان کشورمان در این نشست، جنایات و اقدامات خشونت بار و سرکوب گرانه رژیم صهیونیستی ضد شهروندان جولان اشغالی سوریه را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

همچنین، اعضای هیات پارلمان کشورمان بر لزوم مجبور ساختن فلسطینیان جهت اجرای اجرای قطعنامه های بین المللی به ویژه قطعنامه شماره 242 و محکوم کردن تصمیم ایالات متحده آمریکا برای پایان دادن به کمک مالی به آنروا، تاکید کردند.

 

نیرمین خلیل