دکتر بشار الجعفری: محاصره اقتصادی اعمال شده توسط برخی دولت ها علیه بسیاری از کشور های جهان مانع توسعه ملت‌هایشان می‌شود

نيويورک – سانا

دکتر بشار الجعفری نماینده دایم کشورمان در سازمان ملل متحد بر حمایت جمهوری عربی سوریه از ملت و دولت کوبا در برابر محاصره امریکایی علیه آن که از سال 1962 اعمال شده است، تاکید و بیان کرد: محاصره اقتصادی اعمال شده توسط برخی دولت ها علیه بسیاری از کشورها مانع توسعه ملت هایشان می شود.

نماینده دایم کشورمان در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد که با عنوان/ضرورت پایان دادن به محاصره اقتصادی و تجاری امریکا علیه کوبا/ برگزار شد، گفت: سوریه از پیشنویس قطعنامه سند ای 73 ال 3 حمایت می کند و مفاد آن را انعکاس مواضع سازمان ملل مبنی بر مخالفت با اعمال تحریم های یک جانبه را دانست.

دکتر بشار الجعفری افزود: ملت سوریه به سبب تحریم‌های اقتصادی تحمیلی علیه آنان رنج می برند، کسانی که تحریم‌های یکجانبه را تحمیل می‌کنند،حکومت کشورهایی هستند که دارای نفوذ اقتصادی، سیاسی و نظامی هستند و سبب می‌شود این اعتقاد را پیدا کنند که می‌توانند کشورهایی را که با سیاست‌های سلطه‌طلبانه بر جهان و فریب وجدان جهانی به بهانه حقوق بشر یا مبارزه با تروریسم مخالفت می‌کنند، مجازات کنند.