مذاکرات میان سوریه ولهستان برای ارتقای روابط اقتصادی میان دو کشور

دمشق-سانا

هیات پارلمانی لهستان با اعضای  هیئت مدیره اتاق بازرگانی دمشق وصنعت دمشق وریف آن راه های ارتقای با روابط اقتصادی وتجارتی وسرمایه گذاری میان دو کشور ونقش بازگانان وشرکت های لهستانی در روند بازسازی سوریه، بحث وگفتگو کردند.

رئیس کمیته  پارلمانی لهستان ورئیس هیات  بافیل اسکاتيتسكی به مواضع کشور خود وایستادگی در کنار سوریه در جنگ علیه تروریسم اشاره کرد. وخاطر نشان کرد که کشورش روابط خود را با سوریه حفظ کرده وسفارت آن در دمشق بسته نشد.

اسکاتيتسكی امیدواری خود درباره بهبود وارتقای روابط اقتصادی وتجاری وسرمایه گذاری میان دو کشور وکمک شرکت های لهستانی در بازسازی وتامین نیازهای سوریه در آینده ابراز نمود.

 

حسین

شاهد أيضاً

تحلیلگران اسلواکی: حضور نیروهای آمریکایی در سوریه (اشغال) است

براتیسلاوا-سانا برانیسلاو فابری، تحلیلگر سیاسی اسلواکیایی با انتقاد از ادامه حضور نیروهای آمریکایی در بخشی …