رئیس جمهور دکتر بشار اسد: ما در سوریه به خاطر حفاظت از میهن و استقلال رأی خود بهای سنگینی پرداختیم

دمشق – سانا

رئیس جمهور دکتر بشار اسد با اعضای شورای صلح جهانی و فدراسیون جهانی جوانان دموکرات شرکت کننده در جلسات کمیته اجرایی شورای صلح جهانی در دمشق دیدار کرد.

رئیس جمهور دکتر بشار اسد در آغاز این دیدار از مواضع حمایتی اعضای شرکت کننده در این نشست‌ها و همبستگی مداوم آنان با ملت سوریه از آغاز جنگ علیه این کشور تشکر کرد.

رئیس جمهور افزود: اصولی که سازمان شورای جهانی صلح بر آن ایجاد شده است و آنچه برای تحققش تلاش می‌کند، می‌تواند در ساخت جهان امن‌تر و عادلانه‌تر برای نسلهای آتی سهیم باشد.

رئیس جمهور دکتر بشار اسد ادامه داد: اهمیت سازمان شورای جهانی صلح و فدراسیون جهانی جوانان دموکراتیک در پایبندی این نهادها به اصولشان در دفاع از واقعیت و عینیت‌بخشی اصل صلح است. آن هم در زمانی که سیاستهای بین‌الملل مبتنی بر دروغ و فریب دادن ملتهاست.

رئیس جمهور دکتر بشار اسد افزود: جهان نیازمند چنین نهادها و احزابی است؛ بویژه اینکه برخی از ابرقدرتها به جای اینکه در راستای تقویت صلح و ثبات در جهان فعالیت کنند، شماری از نهادهای بین‌المللی را به وسیله‌ای برای هدف قرار دادن ثبات و پوشش دادن جنگ قرار داده است.

رئیس جمهور دکتر بشار اسد تاکید کرد: دفاع از اصول، هزینه دارد، ما در سوریه برای اینکه میهن و استقلال رأی خود را حفظ کنیم، هزینه زیادی پرداخت کردیم.

رئیس جمهور اشاره کرد: هنگامی که اصول، حقیقی و مبتنی بر تمایل و منافع ملت‌ها باشد، ارکان مستحکمی در مقابل منافع ناچیز برخی کشورهای غربی تشکیل می‌شود این کشورها برای تحقق منافع خود به هیچ وجه در جنگ‌افروزی تردید نمی‌کنند و دست به گسترش تفکر افراطی می‌زند که دولت آمریکا در دهه هشتاد آن را رواج داد. این کشورها برای رسیدن به اهداف خود نادانی و فقر را گسترش می‌دهند؛ مساله‌ای که سوق ملت‌ها را به سمت جنگ آسانتر می کند.

به نوبه خود ماریا گومز رئیس شورای جهانی صلح نیز جنایت علیه ملت سوریه را محکوم و تأکید کرد که این جنایات موضع کشورهای امپریالیسم در برابر صلح و حاکمیت کشورها را نشان داد. گومز همچنین تصریح کرد که اعضای این شورا همچنان تلاش خواهند کرد تا واقعیت جنگ علیه سوریه را منعکس کنند.

رئیس فدراسیون جهانی جوانان دموکرات نیز اظهار داشت که برگزاری نشستهایشان در سوریه پیام همبستگی با ملت سوریه در برابر جنگی است که در معرض آن قرار دارند.