مسکو: تروریست ها ۲۰ محموله ۱۰ لیتری کلر باه هدف ارتکاب اقدامات تحریک آمیز در سوریه و اتهام ارتش منتقل کرده اند

مسکو-سانا

وزارت دفاع روسیه تاکید کرد که تروریستها ۲۰ محموله  ۱۰ لیتری از ماده کلر با هدف ارتکاب اقدامات تحریک آمیز و اتهام ارتش سوریه منتقل کرده اند.

وزارت دفاع روسیه گفت: مشاوران روس در حال آموزش نظامیان سوری برای بکارگیری سامانه اس ۳۰۰ هستند و کسانی که سرهای داغ دارند باید از ارتکاب هیچ گونه اقدامات تحریک آمیز خودداری کنند.

وزارت دفاع روسیه با اشاره به موفق نبودن تلاش های آنکارا در زمینه توافق ادلب افزود: که تروریستهای داعش همچنان به سلاح و مهمات دسترسی دارند.