هیات پارلمانی سوریه در انجمن جهانی سرمایه گذاری خواستار لغو اقدامات اجباری علیه مردم سوریه شد

ژنو-سانا

هیات پارلمانی کشورمان که در انجمن جهانی سرمایه گذاری در ژنو شرکت می کند، خواستار فشار بر دولت های غرب شد برای لغو اقدامات اجباری یک جانبه علیه مردم سوریه و توقف تامین مالی تروریسم که یکی از موانع ثبات در سوریه به شمار می رود.

در همین راستا، «رامی صالح» رئیس هیات پارلمانی کشورمان بر حرص پارلمان سوریه برای مشارکت موثر در تمام فعالیت های پارلمانی بین المللی تاکید کرد.

همچنین، صالح با اشاره به تاثیرات منفی اقتصادی، بهداشتی و روانی اقدامات اجباری بعضی از کشورهای غرب علیه مردم سوریه، خواستار لغو این اقدامات شد که نقض حقوق بشر و یکی از موانع سرمایه گذاری و توسعه است.

شایان به ذکر است که، ان هیات شامل اعضای پارلمان کشورمان «عمر اوسی»، «خلیل طعمه» و «فراس سلوم»، می باشد.

 

انتهای پیام/

 

نیرمین خلیل