ادامه کارهای از بین بردن آب در تعدادی از تونل ها در دمشق و ریف آن به قصد بازکردن راه ها

دمشق-سانا

کارگاه های فنی وابسته به استان های دمشق و ریف آن به از بین بردن گِل و آب باقی مانده از بارش در تونل ها باعث به ایجاد مشکل در حرکت عبور و مرور در برخی راه ها ادامه می دهند.

شایان به ذکر است که دمشق و ریف آن، دیروز شاهد بارش شدید باران بود، موجب ایجاد مشکل در حرکت عبور و مرور در تعدادی از راه ها به دلیل وجود آب های باقیمانده از باران شد.

راما