امروز در تاریخ.. 20 اکتبر 1798: وقوع انقلاب قاهره اول علیه حمله فرانسه به مصر

دمشق – سانا

1569 – ترور محمد بن أميه رهبر اندلسی.

1798 – شروع انقلاب قاهره اول علیه حمله فرانسه به مصر.

941 –کشتار جمعی کراگویواتس.

1973 – ملکه الیزابت دوم اپرای سیدنی را افتتاح كرد.

1977 – وقوع يک کودتای نظامی در تایلند

1989 – كسب جایزه نوبل ادبیات توسط نویسنده اسپانیایی کامیلو خوزه.