نماینده دایم کشورمان در مقر سازمان ملل متحد در وین: گروه های تروریستی مرتکب جرایم سازمان یافته علیه سوری ها شدند

وین – سانا

بسام الصباغ نماینده دایم کشورمان در مقر سازمان ملل متحد در وین تاکید کرد: گروه های تروریستی طی سال های گذشته مرتکب جرایم سازمان یافته علیه سوری ها شدند.

نماینده دایم کشورمان در مقر سازمان ملل متحد در وین در سخنرانی خود در نهمین کنفرانس کشورهای عضو کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی در مقر سازمان ملل متحد در وین گفت: سوریه از لحاظ عدم وجود تجارت انسان و اعضای بدن انسان و جرائم سازمان‌یافته فراملی در رده سوم جهان قرار گرفته بود اما در هفت سال گذشته خطرناکترین عوامل تروریستی و جنایتکار از کشورهای مختلف جهان با حمایت طرفهای منطقه ای و بین المللی وارد سوریه شدند.