هجوم تروریستی با استفاده از بمبهای هاون بر مدرسۀ السلام و منطقۀ صالحیه

شاهد أيضاً

وزارت امور خارجه روسیه: : “تهدیدات هسته ای” از سوی روسیه اعلام نشده و نخواهد شد و استفاده مسکو از سلاح هسته ای صرفا بر اساس منطق بازدارندگی است