رئیس جمهور دکتر بشار اسد در دیدار با ابراهیم الجعفری بر تقویت روابط تاریخی سوریه و عراق و توسعه آن تاکید کرد

دمشق – سانا

رئیس جمهور دکتر بشار اسد با إبراهيم الجعفري وزیر امور خارجه عراق دیدار و گفتگو کرد.

رئیس جمهور در این دیدار تاکید کرد: پیروزهای سوریه و عراق در برابر تروریسم مشترک است؛ زیرا میدان نبرد در دو کشور یکی است.

وی همچنین اظهار داشت که خون قهرمانان ارتشهای سوریه و عراق که این پیروزیها را در هر دو کشور رقم زدند، در این میدان با هم درآمیخته شده است.

رئیس جمهور با تأکید بر اهمیت روابط تاریخی عراق و سوریه و توسعه آن در حوزه اجتماعی، تصریح کرد: باوجود اوضاع امنیتی که در دو کشور وجود دارد و باوجود همه تهدیدات خارجی برای جلوگیری از توسعه روابط میان سوریه و عراق، بغداد و دمشق در سطوح مختلف در هماهنگی مداوم با یکدیگر هستند و درک مشترکی از اوضاع منطقه و جهان دارند.

ابراهیم الجعفری در ادامه این دیدار اوضاع منطقه‌ای و بین‌المللی را درباره سوریه و عراق در جهت مثبت توصیف کرد و دلیل آن را مشروعیت موضوع دانست که دو ملت برادر از آن دفاع می‌کنند.

وزیر امور خارجه عراق گفت: سوریه که دارای میراث تاریخی و فرهنگی است، بعد از تحقق پیروزی دربرابر تروریسم، بیش‌ازپیش در منطقه نقش‌آفرینی خواهد کرد.

دو طرف در این دیدار بر لزوم افزایش تلاش ها در راستای بازگشایی گذرگاه‌های مرزی تأکید کردند، موضوعی که می‌تواند سهم زیادی در توسعه افق‌های همکاری میان دو کشور داشته باشد.