وزارت امور خارجه فلسطین پروژه اشغالگر صهیونیستی برای احداث واحدهای شهرنشینی در الخلیل محکوم کرد

قدس اشغالی- سانا

وزارت امور خارجه فلسطین پروژه اشغالگر اسرائیل در مورد احداث 31 واحدهای شهرنشینی در شهرک قدیم در الخلیل واقع در کرانه باختری محکوم کرد.

وزارت امور خارجه فلسطین هشدار داد که هدف این پروژه یهودی شدن و محو هویت تمام شهرک قدیم است.

به نقل از خبرگزاری فلسطینی “معا” ، وزارت امور خارجه فلسطینی با صدور یک بیانیه تاکید کرد که سکوت جامعه بین المللی از تشدید روند شهرنشيني، و اقدامات جنایتگرانه شهرک نشینان “رژیم صهیونیستی” و عدم اجرای قطعنامه های بین المللی و نقض قانون بین المللی توسط رژیم اشغالگر صهیونیستی،  مقامات این رژیم را به  اجرای طرحهای استعماری  خود در اراضی فلسطین تشویق می کند.

وزارت امور خارجه فلسطین اشاره کرد: طرفداری امریکا از اسرائیل، یک حمایت از طرح های استعماری محسوب می شود.

شاهد أيضاً

امضای توافقنامه همکاری ورزشی فیمابین سوریه و روسیه

مسکو – سانا  سوریه و روسیه توافق نامه همکاری در زمینه ورزش تا سال 2024 …