امروز در تاریخ… 13 نوامبر 1988: کسب جایزه نوبل ادبیات توسط نجيب محفوظ

دمشق – سانا

امروز در تاریخ

1792 – نهادن سنگ بنای کاخ سفید در ایالات متحده آمریکا.

1812 – وقوع نبرد کوئینستن هایتس بین نیروهای پادشاهی بریتانیا و نیروهای ایالات متحده آمریکا که با پیروزی ارتش بریتانیا به پایان یافت.

1837 – نیروهای فرانسوی توانستند شهر قسنطینه الجزایر را اشغال کنند.

1911 – شروع فرود نیروهای ایتالیایی شروع در ساحل.

ریگا، پایتخت لتونی، در دست ارتش سرخ افتاد

1988 – کسب جایزه نوبل ادبیات توسط نجيب محفوظ

عید ها و مناسبت ها:

عید قدیس ادوارد معترف کاتولیک.

غياث/م.خ/ثنا