با مشارکت 130 شرکت …جشنواره “در سوریه ساخته شد” آغاز شد

دمشق-سانا

دیروز فعالیت های جشنواره بازاریابی ماهیانه ” در سوریه ساخته شد” که از سوی غرفه صنعت دمشق وریف آن در سالن ورزشی “الجلاء” واقع در منطقه “المزه” در دمشق سازماندهی می شود، آغاز شد.

در این جشنواره 130 شرکت صنعتی ملی متخصص در زمینه مواد غذایی ونساجی ومهندسی وشیمیایی حضور دارند.

راما