فايننشال تايمز: تروریست ها از توافق نامه آزادی حرکت میان کشورهای اروپایی موسوم به معاهده شینگن برای ورود به مرزهای کشورهای اروپایی استفاده می کنند

 

لندن-سانا

 

یک رسانه انگلیسی به تعداد تروریست هایی که در سوریه و عراق حضور دارند اشاره کرد.

روزنامه فایننشال تایمز انگلیس در گزارشی تعداد اروپایی هایی که در سوریه و عراق می جنگند را قریب به سه هزار نفر برآورد کرد و از بازگشت تروریستی به نام مهدی نموش بدون هیچ مانعی خبر داد.

در این گزارش امده است: تروریست ها از توافق نامه آزادی حرکت میان کشورهای اروپایی موسوم به معاهده شینگن برای ورود به مرزهای کشورهای اروپایی استفاده می کنند که این عامل نگرانی کشورهای اروپایی عضو این توافق نامه شده است.

فایننشال تایمز می نویسد: بر اساس توافق نامه هویت افراد در مرزها کنترل نمی شود و از این رو تروریست ها به راحتی از کشوری به دیگری منتقل می شوند.