مشارکت 152 شرکت در نمایشگاه صنایع نساجی ” ساخت سوریه  “

دمشق -سانا

دیروز در نمایشگاه  صنایع نساجی  ” ساخت سوریه  ” با حضوربیش  152 شرکت از مختلف استان ها در محل دایم نمایشگاه های بین المللی دمشق آغاز به کار کرد.

این نمایشگاه شامل عرضه محصولات انواع  لباس مردانه و زنانه و کودکی  و مواد اولیه مورد نیاز برای چرم است .

محمد السواح رئیس اتحادیه صادرکنندگان سوریه  به خبر نگار سانا گفت که هدف از برگزاری این نمایشگاه  تروریج صنایع نساجی در ر بازارهای داخلی است .

این نمایشگاه که اتحادیه صادرکنندگان سوریه  و اتاق بازرگانی و صنایع ایران  برپا شد ،  تا 14 ماه جاری  ادامه خواهد داشت.

ث/غ/ م خ