کشف نخستین قمر فراخورشیدی

بوگوتا-سانا 

اخترشناسان از کشف یک جرم فضایی خبر می دهند که می توان آن را نخستین قمر فراخورشیدی شناسایی شده نامید.

روزنامه ساينس أدفانسيس  گفت که  گروهی از اخترشناسان با استفاده از تلسکوپ فضایی کپلر و داده هایی که توسط آن حاصل شده موفق به کشف نشانه هایی شده اند که می تواند دلیل روشنی بر یک قمر به دور سیاره ای در سیستم خورشیدی Kepler-۱۶۲۵ باشد. این منظومه خورشیدی 8 هزار سال نوری با زمین فاصله دارد.

اخترشناسان با اشاره به اینکه هم اکنون تنها تلسکوپ فضایی کپلر را به عنوان ابزاری کارآمد برای چنین بررسیهایی در اختیار داریم، جرم فضایی تازه شناسایی شده را به احتمال فراوان نخستین قمر فراخورشیدی می دانند که توسط انسان تشخیص داده شده است.

کشف چنین اجرامی برای اخترشناسان از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا همانطور که وجود ماه در نزدیکی زمین شانس ادامه حیات را بر روی آن افزایش داده است، چنین تصور را نیز می توان برای سایر سیارات در نظر گرفت.

ث/غ/ م خ