اختتام نمایشگاه بازسازی سوریه

دمشق – سانا

نمایشگاه بازسازی سوریه که از 2 اکتبر با حضور 270 شرکت از 29 کشور در محل دایم نمایشگاه های بین المللی دمشق آغاز به کار کرده بود دیروز پایان یافت.

شرکت کنندگان در این نمایشگاه به پیشرفت های نمایشگاه از لحاظ تعداد کشورهای حاضر در آن در مقایسه با دوره های قبلی اشاره کردند.

بشير العبد الله مدیر شرکت توسعه و ساخت و ساز در همین باره گفت: مانند سایر شرکت ها بر حضور در این نمایشگاه تاکید داشتیم، نمایشگاه بازسازی سوریه بستر مناسبی را برای دیدار پیمانکاران فراهم آورد.

غیاث/م.خ/ثناء