آغاز طرح سراسری واکسن ضد فلج کودکان

دمشق -سانا

وزارت بهداشت و درمان  کشورمان طرح ملی سراسری واکسن ضد فلج کودکان را از امروز تا 11 ماه جاری اجرا خواهد کرد، کمپین  واکسیناسیون از طریق مراکز بهداشتی موجود در مدارس سراسر استان ها و تیم های سیار انجام می شود.

وزارت بهداشت و درمان سوریه توضیح داد: قرار است در این کمپین 97ر2 میلیون کودک واکسینه شوند.

 

ث/غ/ م خ