یگان های از رارتش و نیروهای مسلح  به مناسبت جنگ آزادیبخش اکتبر را جشن گرفتند

دمشق -سانا 

یگان های ارتش عربی سوریه به مناسبت چهل و پنجمین سالگرد جنگ آزادیبخش اکتبر را جشن گرفتند.

این جشن با حضور تعدادی از فرماندهان واحدها و تاسیسات نظامی برگزار شده.

تعدادی از فرماندهان نظامی  با حضور در بیمارستان های نظامی  از زخمی شدگان ارتش عربی سوری عیادت کردند و برای آنان آرزوی سلامتی و شفا کردند.