بررسی سازوکارهای همکاری میان بورس اوراق بهادار دمشق و بورس اوراق بهادار فرابورس ایران

دمشق-سانا

دکتر «عبدالرزاق قاسم» مدیر اجرایی بورس اوراق بهادار دمشق با دکتر «امير هامونی» مدیر اجرایی بورس اوراق بهادار فرابورس ایران و هیات همراه در دمشق دیدار کرد.

در این دیدار، دو طرف سازوکارهای همکاری مشترک بین دو کشور در حوزه بورس اوراق بهادار را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

همچنین، دو طرف در این دیدار روش های ثبت شرکت های ایرانی در بورس اوراق بهادار دمشق و استفاده از توسعه فنی سیستم ها و برنامه های بورس اوراق بهادار فرابورس ایران را بررسی کردند.

شایان به ذکر است که، دکتر «کنان یاغی» معاون مدیر اجرایی بورس اوراق بهادار دمشق در این دیدار حضور داشت.

 

نیرمین خلیل