جنگ آزادیبخش اکتبر، ایستگاه تاریخی که سد غیر ممکن را شکست

دمشق – سانا

ملت عربی سوریه چهل و پنجمین سالگرد جنگ اکتبر را همزمان با پیروزی سوریه بر تروریسم و حامیان آن جشن گرفتند.

جنگ آزادیبخش اکتبر قول ” آنچه که با زور گرفته شد جز به زور باز پس گرفته نخواهد شد”  را نمایان کرد، قهرمانان ارتش عربی سوریه با اصل “یا شهادت است یا پیروزی” در این روز درخشندگى را به کرامت ملت عربی بازگرداندند.

ساعت دو بعداز ظهر در روز ششم اکتبر 1973، ساعت بازگرداندن حقوق و کرامت عربی بود. نیروهای مسلح سوریه و مصر در آن روز با حمله به الجولان و سیناء توانستند خطوط دفاعی آلوان و بارلو اسرائیل را بشکنند.

این جنگ که به رهبری رهبر مؤسس حافظ الاسد صورت گرفت، نه تنها ایستگاه تاریخی بود بلکه  این جنگ سد غیر ممکن را نیز شکست.

این جنگ نیز دروغ بودن افسانه ارتش شکست ناپذیر را از بین برد، قهرمانان ارتش عربی سوریه با منهدم کردن تانک های اسرائیل و آمریکا در محور سعسع رویاهای دشمن اسرائیل را به باد دادند.

جنگ آزادیبخش اکتبر منطق مقاومت را ثابت و  پایه های پیروزی را تاسیس کرده است.

غیاث/م.خ/ثناء