بازداشت 21 فلسطینی در کرانه باختری

قدس اشغالی – سانا

نیروهای رژیم اشغالگر صبح امروز با یورش به مناطق مختلف کرانه باختری 21 فلسطینی را بازداشت کردند.

خبرگزاری فلسطینی معا توضیح داد: نیروهای رژیم اشغالر با یورش به بيت لحم، جنين، طولكرم والخليل در کرانه باختری 20 فلسطینی را بازداشت کردند.

تعدادی از فلسطینیان در طولكرم وجنين دراثر شلیک بمب های گاز سمی توسط نیروهای رژیم اشغالگر دچار خفگی شدند.

غیاث/م.خ/ثناء