محمود الحلبی قهرمان مرحله سوم مسابقات اتومبیلرانی سرعت قهرمانی کشور شد

ريف دمشق – سانا

دیروز پیست باشگاه اتومبیل رانی معره صيدنايا در ریف دمشق ميزبان مرحله سوم مسابقات اتومبیلرانی سرعت قهرمانی کشور 2018 بود.

محمود الحلبی مسیر مسابقه را در یک دقیقه، 24 ثانیه و 51 میلی ثانیه پشت سر گذاشت و در سکوی اول ایستاد.

راننده أحمد مهاينی با طی مسیر مسابقه مسابقه در یک دقیقه ، 44 ثانیه و 32 میلی‌ثانیه و راننده أيسر أبو حمدان با  طی مسیر مسابقه در یک دقیقه ، 48 ثانیه و 44 میلی‌ثانیه موفق به کسب مقام دوم و سوم این مسابقات شدند.

غیاث/ثناء/م.خ