رهاسازی 160 هزار قطعه بچه ماهی در مسیر چشمه السن

دمشق – سانا

مدیرعامل اداره عمومی شیلات و آبزیان از رهاسازی 160 هزار قطعه بچه ماهی در مسیر چشمه السن خبر و توضیح داد: این اولین باری است که از مسیر این چشمه برای تکثیر بچه ماهی و پرورش آنها استفاده می شود.

مدیرعامل اداره عمومی شیلات افزود: این اقدام در راستای انجام دستورات دولتی مبنی بر بهره برداری از تمام مکان های مناسب برای تکثیر بچه ماهی صورت گرفت.

وی در ادامه گفت: امسال حدود 700 هزار قطعه بچه ماهی در مزارع پرورش ماهی کشور سراسر کشور رهاسازی شده اند.

غیاث/م.خ/ثناء