موگرینی:اروپا درصدد راه اندازی نهادی مالی برای تجارت با ایران است

نیویورک – سانا

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از تشکیل یک نهاد قانونی برای تسهیل تراکنشهای مالی اتحادیه اروپا با ایران و تداوم تجارت کشورهای اروپایی با تهران مطابق با قوانین این اتحادیه خبر داد.

به نقل از خبرگزاری فرانسه، فدریکا موگرینی در گفتگو با خبرنگاران گفت گفت: کشورهای عضو اتحادیه اروپا یک نهاد قانونی برای تسهیل تراکنشهای مالی با ایران برپا خواهند کرد و به شرکتهای اروپایی اجازه خواهند داد تا تجارت با ایران را مطابق با قوانین اتحادیه اروپا ادامه دهند.

غیاث/م.خ/ثناء