یک هیآتی اقتصادی ایران با اتاق تجارت دمشق راه های توسعه سطح مبادلات تجاری را بررسی می کند

دمشق-سانا

مجلس مدیران اتاق تجارت دمشق با یک هیات اقتصادی وتجاری ایران راه های توسعه مراوادت اقتصادی وفرایند افزایش سطح مبادلات تجاری بین دو کشور را مورد بحث وبررسی قرار داد.

معاون رئیس اتاق تجارت دمشق عماره البردان بر اهمیت ارتقای روابط اقتصادی بین سوریه وایران وبرطرفی تمام موانع که جلوی روند توسعه را می گیرد از طریق ایجاد خطوط انتقال دریایی مستقیم بین بنادر دو کشور به منظور انتقال کالاها به طور منتظم وفوری تاکید کرده است.

محمد حمشو از اعضای مدیران اتاق تجارت دمشق به نقش فعال بخش خصوصی در توسعه روابط دوجانبه از طریق ایجاد طرح های سرمایه گذاری مشترک وکاهش اثرات منفی تحریم اقتصادی اعمال شده علیه دو کشور وتلاش به منظور رفع مشکل پرداخت قیمت کالاها وتاسیس بخش های برای بانک ها سوری وایرانی در دو کشور اشاره نمود.

به نوبه خود رئیس کمیسیون روابط اقتصادی سوریه وایران ورئیس هیات ایرانی آقای “حسن دنائی” ضمن اشاره به عمق روابط دو کشور از تاجران وبازرگانان دو کشور خواستار مبذول داشتن تلاش ها به هدف بهبود وارتقای روابط اقتصادی وفعال سازی شورای های تاجران وایجاد چشم اندازهای جدید با توجه به امکانات وفرصت های وسیعی در حوزه گردشگری شد

ت.م

شاهد أيضاً

روسیه، چین و هند: ضرورت حفظ تمامیت اراضی و احترام به حاکمیت سوریه

مسکو – سانا  روسیه چین و هند امروز  مجددا بر ضرورت حفظ تمامیت اراضی واحترام …