سفیر ارمنستان در سوریه به سانا.. به دنبال تحکیم همکاری با سوریه هستیم

دمشق-سانا

روابط سوریه وارمنستان مبنی بر پایه تفاهم متبادل ومواضع متحد در مورد تمام مسایل سیاسی است وبا برقراری روابط دپلوماسی پس از استقلال ارمنستان در روز 21 ماه سپتامبر سال 1991 روابط بین دو کشور وارد مرحله جدیدی شده است.

مروادات دو جانبه شاهد توسعه قابل توجهی در تمام حوزه ها از جمله حوزه تجاری وعلمی وفرهنگی از طریق امضای نزدیک 60 توافق نامه ویادداشت تفاهم از جمله توافق توآم کردن شهر حلب وأرارات بوده است وطی سال های بحران فعالیت سفارتخانه ارمنستان در دمشق متوقف نشده وهمچنین ارمنستان عملیات واقدامات تروریستی در سوریه محکوم کرد وکمک های بشردوستانه به منظور تقویت پایداری ومقامت مردم سوریه ارسال کرده است.

وبه مناسبت سالگرد 27 استقلال جمهوری ارمنستان سفیر ارمنستان در دمشق دکتر آرشاک بولادیان با خبرگزاری سانا صحبت کرد و گفت: کشورش به دنبال تحکیم همکاری همه جانبه ودوجانبه ومتمایل به مرحله بازسازی همزمان با بازگشت امنیت وثبات به سوریه است.

وی افزود: طی سفر وزیر اقتصاد ارمنستان ماه اتی به سوریه توافقاتی که سال گذشته امضا شده درمورد کمک ارمنستان به مرحله بازسازی مورد بحث قرار خواهد گرفت.

سفیر ارمنستان گفت: روابط تاریخی دوکشور مسیر تحکیم همکاری بین دو کشور پس از استقلال ارمنستان در ده 90 میلادی را هموار کرد.

ت.م

شاهد أيضاً

گشت و گذار در خیابان های لاذقیه

گشت و گذار در خیابان های لاذقیه