وزارت دفاع روسیه : سقوط هواپیما ایل-20 به دلیل از کار افتادن سامانه تشخیص هواپیما های خودی و بیگانه  نبود

مسکو –سانا

وزارت دفاع روسیه افسانه سقوط هواپیمای روسی ایل – 20 در سوریه را به دلیل از کار افتادن سامانه تشخیص هواپیما های خودی و بیگانه رد کرد.

به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک ،  ایگور کوناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه ضمن تکذیب چنین روایتی آنرا خیال پردازی آدمهای غیرمتخصص نامید.