رونق دوباره کارخانه تعطیل شده تولید کود در حمص

حمص –سانا

کارخانه تولید کود اليوريا شرکت عمومی تولید کود حمص بعد از دو ماه وقفه، مجددا فعالیت خود را از سر گرفت.

مهندس طراف مرعی مدیر شرکت عمومی تولید کود حمص به خبرنگار سانا گفت که  یک واحد صنعتی تولید کود که به علت کمبود گاز تعطیل شده بود پس از سرگیری فعالیت خود یک هزار تن  کود یوریا  طی 4 ماه تولید خواهد کرد .

 

ث/غ/ م خ