دکتر بثینه شعبان: جنگ علیه سوریه ادعای بی طرفی رسانه ای غرب را آشکار کرد

دمشق – سانا

دکتر بثینه شعبان، مشاور سیاسی و رسانه ای ریاست جمهوری تاکید کرد: جنگ علیه سوریه همه آنچه رسانه های غربی درباره آزادی رسانه ای و بی طرفی مطرح می کرد را برملا کرد.

دکتر بثینه شعبان دیروز با حضور در همایشی با عنوان / پروپاگاندای جنگ ها/ در کتابخانه ملی الاسد در دمشق گفت: دولت آمریکا به نقش رسانه ها در عملیات جنگی از زمان جنگ ویتنام واقف شد و در جنگهای بعدی خود، گروههای رسانه ای را در راستای ترویج طرحهای نظامی مورد نظر خود سوق داد مشابه آنچه در تجاوز سال ۲۰۰۳ به عراق انجام داد و گروهی از خبرنگاران با ارتش آمریکا همراه بودند و اخبار و گزارش هایی که به منفعت آنها بود را منتشر می کردند.

مشاور سیاسی و رسانه ای ریاست جمهوری نیز با اشاره به ابعاد جنگ رسانه ای ضد سوریه تاکید کرد: از روزهای اول فراخواندن سفیران غربی و خبرنگاران خبرگزاری ها و بستن دفاتر رسانه ای و بهره گرفتن از افرادی که با نامهای خیالی موسوم به “شاهدان عینی”؛ غربی ها به اخلاق حرفه ای عمل نکردند تا سوریه را هدف قرار دهند و جنگ ضد سوریه را توجیه کنند.

غیاث/م.خ/ثناء