روزنامه الاخبار لبنان: یک وزیر از جریان آینده ربایندگان نظامیان لبنانی را در بلندهای عرسال کمک مالی می کند

 

روزنامه لبنانی الاخبار با بیان اینکه در تاریخ مذاکره با آدم رباها درجهان آنچه اکنون درلبنان رقم می خورد، سابقه نداشته است، نوشت: وزیر دادگستری لبنان برای ربایندگان نظامیان لبنانی کمک مالی ارسال، ارتش آنها را کشف و ضبط و وزیری دیگری برای تضمین رسیدن این کمک ها به ربایندگان مداخله می کند.

الاخبار در شماره روز شنبه خود افزود: قبل از رسیدن۶ کامیون مواد غذایی و پزشکی به شهرک عرسال در روز پنجشنبه گذشته ، ربایندگان نظامیان لبنانی ۲۸۰ هزار دلار دریافت کردند که برای رسیدن آنها به بلندی های شهرک عرسال در روز چهارشنبه گذشته « اشرف ریفی» وزیر دادگستری و « وائل ابوفاعور» وزیر بهداشت نقش داشتند و این بعد از تهدید ربایندگان به بریدن سر نظامیان لبنانی بود.

الاخبار به نقل از منابع سیاسی خاطرنشان کرد: قبل از رسیدن موفق این کمک مالی به ربایندگان، یکبار دیگر تلاشی مشابه شکست خورده بود.

این روزنامه لبنانی افزود: شنبه گذشته یکی از همراهان وزیر دادگستری لبنان که « دیب اللهیب» خوانده می شود عازم عرسال می گردد در حالیکه با خود ۲۸۰ هزار دلار پول همراه داشته است و ارتش لبنان او را در یک ایست و بازرسی متوقف و پول ها را کشف و ضبط می کند.

الاخبار اضافه کرد: تحقیقات ازاللهیب نشان داد، قرار بوده است او این پول ها را به یک میانجی در شهرک عرسال برساند تا سرانجام بدست ربایندگان نظامیان لبنانی برسد اما ارتش مانع می شود و اللهیب با اموال مصادره شده به دادستانی نظامی لبنان تحویل می شوند ..

شاهد أيضاً

حمص.. مهار آتش سوزی در اراضی کشاورزی در شهرک های شین و الصویری

حمص-سانا تیم های آتش نشانی حمص با همکاری تیم های آتش نشانی اداره کشاورزی امروز …