هر پنج ثانیه یک کودک در جهان می میرد

لندن – سانا

یک گزارش سازمان ملل متحد اعلام کرد: در سال میلادی گذشته حدود شش میلیون و 300 هزار کودک زیر 15 سال در جهان جان خود را از دست داد، به عبارتی می توان گفت که در هر 5 ثانیه یک کودک جان خود را از دست می دادند.

به نقل از رویترز، دیروز صندوق کودکان سازمان ملل متحد ‘یونیسف’ ، سازمان جهانی بهداشت و گروه بانک جهانی در گزارشی اعلام کردند: پنج میلیون و 400 هزار کودک در 5 سال نخست زندگی جان خود را از دست می دهند که نیمی از این تعداد را نوزادان تشکیل می دهند.

غیاث/م.خ/ثناء