سامانه های پدافند هوایی ما با موشک‌های متخاصمی که از جانب دریا به سوی لاذقیه شلیک شد مقابله کرد و موفق شد تعدادی از آن را قبل از رسیدن به اهدافش، منهدم کند

لاذقيه – سانا

دیشب سامانه های پدافند هوایی ارتش عربی سوریه به با موشک‌های متخاصمی که از جانب دریا به سوی شهر لاذقیه شلیک شد، مقابله کرد.

یک منبع نظامی به سانا اعلام کرد: “سامانه های پدافند هوایی ما با موشک‌های متخاصمی که از جانب دریا به سوی لاذقیه شلیک شد مقابله کرد و موفق شد تعدادی از آن را قبل از رسیدن به اهدافش، منهدم کنند”.

پیش از این خبرنگار سانا در لاذقیه از شدنیدن صدای چند انفجار در آسمان شهر لاذقیه ناشی از تجاوزی بود که «مرکز صنایع فناوری» را هدف گرفت. پدافند هوایی سوریه با این تجاوز مقابله و شماری از موشک‌های شلیک شده را ساقط کرد.

خبرنگار سانا در استان طرطوس اخبار برخی رسانه های دشمن مبنی بر حمله به پالایشگاه «بانیاس» را رد و تاکید کرد: این اخبار عاری از صحت هستند.

غیاث/م.خ/ثناء