سوریه و برزیل زمینه های همکاری در بخش بهداشت و درمان را بررسی کردند

دمشق – سانا

دکتر نزار يازجی  وزیر بهداشت و درمان کشورمان و هیات اتاق تجارت عربی-برزیل مشترک  در دیدار امروز، زمینه های همکاری بین دو کشور در تامین داروهای ویژه برای بیماری های مزمن و سرطان را بررسی کردند.

وزیر بهداشت و درمان کشورمان آمادکی خود را برای امضا یادداشت تفاهم با وزارت بهداشت برزیل در زمین های تبادل دارویی وفعال سازی یادداشت امضا شده با بیمارستان سوری لبنانی ساوباولو برای آموزش کوادر پزشکی در زمینهای  پیوند کبد و درمان سرطان اعلام کرد.

دکتر نزار يازجی افزود: امیداوری میکنم که مرحله آینده مرحله همکاری بین سوریه وبرزیل در زمین های بهداشتی وتجارتی و صنعتی باشد.

رئیس اتاق تجارت عربی برزیل مشترک با بیان اینکه سفر این هیات به سوریه با هدف گسترش روابط  قوی بین دو کشور صورت گرفت، تاکید کرد: برزیل در مرحله بازگشت رونق به سوریه و رشد اقتصاد و به حرکت در آمدن مجدد چرخه تولید این کشور شریک خواهد بود.

م.خ/غیاث/ثناء