بازداشت 16 فلسطینی در کرانه باختری

قدس اشغالی – سانا

نیروهای رژیم اشغالگر امروز صبح در جریان یورش به تعدادی از مناطق در کرانه باختری 16 فلسطینی را بازداشت کردند.

رسانه های فلسطینی توضیح دادند: نیروهای رژیم اشغالگر به منازل فلسطینیان در روستاهای نابلس و بیت لحم یورش بردند.