پیشروی جدید ارتش عربی سوریه در تلول الصفا در بادیه سویداء

سويداء – سانا

واحد های ارتش عربی سوریه با همکاری نیروهای هم ردیف حضور و مواضع خود در عمق مناطق صخره ای واقع در اطراف تلول الصفا در عمق بادیه شرقی سویداء را تقویت کرده اند.

خبرنگار سانا در سویداء اعلام کرد: واحد های ارتش پس از درگیری با تروریست های”داعش” در محور ارض قاع البنات در شمال غرب تلول الصفا پیشروی کردند و بر مساحت های جدیدی در عمق مناطق صخره ای تسلط یافتند.

خبرنگار سانا افزود: تعدادی از تروریست ها از جمله تک تیز اندازان در جریان این درگیری ها کشته شدند و تروریست ها باقی مانده به سمت عمق بادیه پا به فرار گذاشتند.

خبرنگار سانا خاطر نشان کرد: با پیشروی جدیدی ارتش، آخرین حوضچه آبی مورد استفاده تروریست ها تحت تسلط آتشباری ارتش قرار گرفت.

خبرنگار بیان کرد: واحد های ارتش مواضع خود در مناطقی که بر آن مسلط شده اند، تقویت کردند، نیروی هوایی و توپخانه ارتش استحکامات تروریست ها باقی مانده در اطراف تلول الصفا را هدف قرار دادند و تعدادی از تروریست ها را به هلاکت رساندند.